Vecā projektu lapa

E-TRAINERS: new skills and tools for VET

Projekts “E-TRAINERS: new skills and tools for VET”
Nr.2016-1-IT01-KA202-005535

Projekta finansētājs: Itālijas Nacionālā Aģentūra (INAPP)

Partneri: Apro Formazione S.c.ar.l.(Itālija), CFOP DON TONINO BELLO (Itālija), AEREFORM D.O.O. (Slovēnija), NAZARET FUNDAZIOA (Spānija), ROC Noorderpoort (Nīderlande), Dante (Horvātija).

Projekta mērķis:
E-mācību platformas izveide pedagogiem, kuri strādā profesionālajā izglītībā. Projekta rezultātā tiks sagatavoti trīs e-mācību moduļi, apvienojot Eiropas valstīs jau realizētu  Erasmus+ programmas Stratēģiskās partnerības projektu pieredzi – DIGICOMP ( digitālo kompetenču uzlabošana), EMPLOY-Design for Future Employability”(karjeras vadības kompetenču attīstīšana) un COBUILDING (inovatīvas karjeras vadības metodes un rīki).

Projekta ieviešanas laiks: 2016.gada septembris – 2019. gada augusts.

Projekta kopējais  finansējums: 368428.08  EUR

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Projekta aktivitātes:

ES ERASMUS+ PROGRAMMA

Projekts: Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros.
Nr. 2018-1-LV01-KA101-046815

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Pricalica, Horvātija; Publisher Innowacje Emilia Gibiec Osrodek, Polija; Europass teacher academy, Itālija; Institute for Training, Employability and Mobile learning (IFOM), Itālija.

Mērķis:
Projekta mērķis ir izglītības iestādes pedagogu tālākizglītība un profesionālās kapacitātes paaugstināšana.

Projektā paredzētās aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas četras pedagogu mobilitātes – kursi.
Kursos ”Classroom Management solutions for teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” tiks apgūta klases vadības sistēma un jaunas metodes skolēnu mācību motivācijas veicināšanai.
Kursos “Sensory Activation Solutions-how to help children and adults unlock thier innate potential” paredzēts apgūt SAS metodoloģiju (Sensory Activation Solutions) un strādāt ar programmu, kas papildinās izglītības iestādē esošās skolēnu diagnostikas un testēšanas metodes.
Kursi “Professional orientation in education” paplašinās izpratni par profesionālās orientācijas iespējām speciālajā izglītībā.
Kursi “Outdoor education: a new way of teaching and learning” nodrošinās radošu ideju un praktisku resursu kopumu, lai veiksmīgāk darbotos ar skolēniem daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai, izmantojot sporta un neformālo nodarbību metodes un izteiksmes līdzekļus.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. jūnijs – 2019. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Mācību mobilitāte Itālijā

Īstenojot Erasmus+ programmas projektu “Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros”,  laikā no 30. septembra līdz 6. oktobrim   sporta skolotājs Didzis Skuška apmeklēja kursus  “Outdoor education: a new way of teaching and learning”, kuri notika Itālijas pilsētā Boloņā. Kursos iegūtās zināšanas nodrošinās radošu ideju un praktisku resursu kopumu, lai veiksmīgāk darbotos ar skolēniem daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai, izmantojot sporta un neformālo nodarbību metodes un izteiksmes līdzekļus. Lieliski pasniegta mācību viela, jauki “klases biedri” no Maltas, Horvātijas, Spānijas un Īrijas, labi noorganizēts laiks ārpus mācībām,   saule un skaistas itāļu pilsētas ar viduslaiku arhitektūru, daudz labu ideju darbam un ar ko padalīties ar kolēģiem- tā īsumā  vienu mācību nedēļu raksturoja Didzis Skuška.

Projekta laikā  tiks  īstenotas vēl trīs pedagogu mobilitātes, kuru laikā skolotāji apgūs klases vadības sistēmu un jaunas metodes skolēnu mācību motivācijas veicināšanai, SAS metodoloģiju (Sensory Activation Solutions) un darbu ar programmu, kas papildinās izglītības iestādē esošās skolēnu diagnostikas un testēšanas metodes,kā arī paplašinās izpratni par profesionālās orientācijas iespējām speciālajā izglītībā.
Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja un profesionālās pamatizglītības metodiskās komisijas vadītāja Evija Jakubovska no 3. marta līdz 9. martam Erasmus+ programmas projekta ietvaros apmeklēja kursus “Professional Orientation in Education” Dānijā.

Profesionālās pilnveides kursos tika apgūta Eiropas valstu skolu pieredze profesionālās orientācijas organizācijā, to lomu un iespējām visos izglītības līmeņos. Šajos kursos piedalījās un dalījās pieredzē dalībnieki no Spānijas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Itālijas un Horvātijas.

Profesionālās orientācijas kursu programma bija pārdomāta, radoša un praktiski noderīga. Tika sniegtas ne tikai teorētiskās zināšanas, bet bija arī aktīva darbošanās grupās un  diskusijās, attīstot kritiskās un radošās domāšanas prasmes. Galvenā uzmanība tika pievērsta metodēm un dažādām praktiskām aktivitātēm (simulācijas, lomu spēles, drāmas metode), ar kurām var iepazīt sevi, izvērtēt savas prasmes un spējas un to nozīmi profesijas izvēlē, kā arī iepazīt tik mainīgo profesiju pasauli.
Izvēlēties savu karjeras ceļu nemaz nav tik viegli, it īpaši skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Lai palīdzētu šiem jauniešiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošu profesiju, mums pedagogiem izglītības iestādē jāveic profesionālās orientācijas un karjeras izglītošanas darbs.

Kursu apmeklēšana Evijai Jakubovskai bija iespēja satikt kolēģus no citām Eiropas valstīm, uzzināt par inovācijām profesionālajā orientācijā un veidot jaunas sadarbības iespējas un projektus tiešsaistes sadarbības platformā eTwinning.net.

Sensorās aktivizācijas risinājumi – kā palīdzēt bērniem un pieaugušajiem atraisīt viņu iedzimto potenciālu?

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja Anna Kļaviņa no 19. -25. martam Erasmus + programmas projekta ietvaros apmeklēja kursus ‘’Sensorās aktivizācijas risinājumi – kā palīdzēt bērniem un pieaugušajiem atraisīt viņu iedzimto potenciālu?’’  (Sensory Activation Solutions – how to help children and adults unlock their innate potential?) Češinā, Polijā. Kursus vadīja SAS metodes dibinātājs Steven Michaelis. Kursos piedalījās pedagogi, logopēdi, fizioterapeiti.

Stīvens Mišels ir SAS metodikas un SAS Organizācijas dibinātājs. Šobrīd SAS centri ir ASV, Nīderlandē, Polijā, Turcijā un Austrālijā. Stīvens Mišels  iepazīstināja dalībniekus, kā ar SAS metodes iespējām, uzlabot bērnu un pieaugušo veselību. Pēc SAS metodes katram klientam, noskaidrojot viņa grūtības, individuāli tiek izstrādāta klausīšanās programma ( skaņa ar dažādiem efektiem), kā rezultātā tiek stimulēta sinhronizācija starp smadzeņu puslodēm, kas palīdz smadzenēm efektīvāk apstrādāt informāciju.

Kursu apmeklēšana bija iespēja uzzināt par SAS metodi, tās pētījumiem, uzlabot angļu valodas prasmes  un veidot jaunas sadarbības iespējas un projektus tiešsaistes sadarbības platformā eTwinning.net.

ES ERASMUS+ PROGRAMMA

Projekts: Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai.
Nr. 2018-1-LV01-KA102-046781

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH, Austrija; Globalijos Idejos, Lietuva

Mērķis: Arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana, konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, personiskās izaugsmes veicināšana.

Projektā paredzētās aktivitātes:
Trīs programmas “’Ēdināšanas serviss” audzēkņu prakse IUB “Global ideas”, Viļņā, Lietuvā, 2019. gada martā-aprīlī.
Divu programmas “Ķokizstrādājumu izgatavošanas” audzēkņu prakse Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH, Austrijā, 2019. gada martā – aprīlī.
Viena programmas “Mežsaimniecība” audzēkņa prakse Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH, Austrijā, 2019.gada martā-aprīlī.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. jūnijs – 2019. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Konkursa Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra  izglītojamiem par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1( KA1)
,,Macību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projekta “Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai”
NOLIKUMS

No prakses Lietuvā un Austrijā ir atgriezušies ēdināšanas pakalpojumu, kokizstrādājumu un mežstrādnieku programmu audzēkņi.

Ēdināšanas pakalpojumu programmas audzēkņi Mairis Mitenbergs, Zigmunds Trams un Kristīne Adamane praksi veica Radisson Blu viesnīcā Viļņā. Ikdienā audzēkņi  kopā ar pavadošo skolotāju  Agitu Grasimoviču  strādāja aukstajā un karstajā cehā,  gatavoja kanapē maizītes ar dažādiem pildījumiem un  dažāda veida salātus. Audzēkņi gatavoja uzkodas konferenču dalībniekiem, kuru skaits reizēm bija pat 700 cilvēki. Katru nedēļas nogali tika organizētas ekskursijas, skolēni bija Druskininkos, Klaipēdā, Palangā, un Kauņā, iepazinās ar Lietuvas kultūras un vēstures mantojumu.

Austrijā praktikanti savas zināšanas papildināja divās mācību programmās – kokizstrādājumu izgatavošana (Ansis Petrelevics un Edgars Bulis) un mežsaimniecība (Mārtiņš Preiss).  Jaunieši strādāja  ģimeņu uzņēmumos. Iegūtā pieredze bija nozīmīga un vērtīga, jo prakses laikā bija jāveic arī uzdevumi, kas tieši neatbilst profesijai, bet, kā atzina paši praktikanti, tas tikai uzlaboja un pilnveidoja citas prasmes un deva būtisku ieguldījumu personības attīstībā un izaugsmē. Kā apliecināja  praktikanti, darāmo darbu bija ļoti daudz un dažādi.   Jauniešiem tika dota arī iespēja   iepazīt Austrijas kultūru un vēsturi, nedēļas nogalē apmeklējot Vīni, kas bija patīkama tikšanās visiem kopā.

Prakses laiks jauniešiem sniedza izpratni par savas profesijas ikdienu, pozitīvo un negatīvo, ļāva iejusties svešā vidē un pilnībā uzņemties atbildību par veicamo uzdevumu, kā arī attīstīja spēju risināt dažādas situācijas.  Audzēkņi guva neatsveramu starptautisku pieredzi un profesionālas zināšanas, kas uzlabos viņu iespējas integrēties darba tirgū.

Arts for Life: developing life skills through the arts

ES ERASMUS+ PROGRAMMA

Projekts: Arts for Life: developing life skills through the arts
Nr. 2018-1-LV01-KA229-046988_1

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Silutes r. Katyciu pagrindine mokykla (Lietuva), Gminne Centrum Edukacji w Wawrzenczycach (Polija), SEHIT IBRAHIM KARAOGLANOGLU ORTAOKULU (Turcija), Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira (Portugāle)

Mērķis: Pilnveidot skolēnu sadarbības prasmes ar mūzikas, vizuālās mākslas un drāmas palīdzību, izprast kultūru un mentalitātes dažādību, atklāt talantus, uzlabot skolēnu valodu prasmes, kā arī veicināt izglītības jomā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi un kompetenču attīstību.

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Erasmus+ stratēģiskās partnerības PROJEKTA “Arts for Life: developing life skills through the art.” LOGO izveides KONKURSA NOLIKUMS

Nolikums izglītojamo atlasei mobilitātei ārvalstīs

Erasmus + projekta sanāksme Pelčos

No 2018. gada 5. – 7. novembrim Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā viesojās Erasmus + projekta „ Arts for Life: developing life skills through the arts ‘’ partneri no Lietuvas, Polijas, Turcijas un Portugāles.

Projektā paredzēts pilnveidot skolēnu sadarbības prasmes ar mūzikas, vizuālās mākslas un drāmas palīdzību, kā arī veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi.
Projekta dalībnieki iepazinās ar Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstības centru, vēroja dabas vides estētikas un Montesori nodarbības, kuras vadīja skolotājas L. Skarpa un S. Grietēna, kā arī vizuālās mākslas stundā vēroja skolēnu radošo darbošanos ar mālu.

Projekta partneri piedalījās profesionālās pilnveides kursos „ Dabas vides estētika”. Kursu ietvaros projekta dalībnieki aktīvi darbojās krāsaino smilšu un graudu terapijas meistarklasē, kuru vadīja skolotājas L. Kuršinska un I. Gailāne, kā arī mūzikas terapijas meistarklasē, kurā skolotāja I. Vēra demonstrēja metodes, ar kuru palīdzību veicināt skolēnu uzmanību, koncentrēšanās un sadarbības prasmes.
Savukārt skolotāja A. Fogele projekta dalībniekiem piedāvāja iepazīties ar metodēm, kā aktivizēt skolēnu radošo domāšanu un iztēli, darbojoties ar mālu.

Nākamajā projekta partneru tikšanās, uz kuru dosies arī četri Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolēni,  notiks 2019. gada februārī Lietuvā.

Sanita Lugovska,
atbildīgā par projekta publicitāti

Projekta ARTS FOR LIFE: DEVELOPING LIFE SKILLS THROUGH THE ARTS dienasgrāmata

Skatīt dienasgrāmatu

Training in Europe for professional and personal development

ES ERASMUS+ PROGRAMMA

Projekts “Training in Europe for professional and personal development”
Nr. 2016-1-LV01-KA101-022532

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneris: ROC Noorderpoort, Nīderlande

Mērķis:
Projekta mērķis ir izglītības iestādes administrācijas un pedagogu tālākizglītība un profesionālās kapacitātes paaugstināšana.

Projektā paredzētās aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas trīs pedagogu mobilitātes, kurās būs iespēja gūt jaunas zināšanas klases digitālās vadības sistēmā, kas veicinās skolēnu jēgpilnu mācību procesu un dos iespēju pedagogiem kontrolēt skolēnu digitālās aktivitātes reālā laika sistēmā, iepazīties ar jaunām pedagoģiskajām pieejām darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām, īpaši pievēršot uzmanību dažādām terapijām un mākslas nozarēm, kā arī ar veselīgas vides attīstību skolā. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktore Ināra Oļena dosies darba ēnošanas mobilitātē uz Nīderlandes reģionālo mācību centru ROC Noorderpoort, kurā tiks gūta jauna profesionāla pieredze izglītības iestādes darba organizācijā, vadībā un kvalitātes nodrošināšanā, pārvaldības prasmju attīstīšanā un internacionalizācijas stratēģiju izstrādē.

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 1. jūnijs – 2017. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: iveta.dirzininka@kuldiga.lv, tālr.20339704

Profesionālo iemaņu attīstīšana Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra profesionālo programmu audzēkņiem atbilstoši Eiropas Savienības darba tirgus prasībām

ES ERASMUS+ PROGRAMMA

Projekts “Profesionālo iemaņu attīstīšana Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra   profesionālo programmu audzēkņiem atbilstoši Eiropas Savienības darba tirgus prasībām”.
Nr.2016-1-LV01-KA102-022531

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich, Austrija, Globalijos Idejos, Lietuva

Projekta mērķis:
Nodrošināt iespēju Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra audzēkņiem  teorētiski un praktiski apgūt profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās tehnoloģijas un vidi un attīstīt prasmi atbildēt par savu profesionālo kompetenci, sasniegumiem un darbības rezultātiem.

2016./2017. mācību gadā tiks īstenotas 3. kursu audzēkņu mācību mobilitātes – daļēja kvalifikācijas prakse Austrijā un Lietuvā. No  2017. gada 2. aprīļa līdz 3. maijam  Austrijā pie “Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich” praksi veiks   3 galdnieku palīgi  un 3 mežstrādnieki. Šajā pašā laikā  3 ēdināšanas servisa audzēkņi praksi veiks Viļņas mācību centrā “Globalijos Idejos”.  Audzēkņu praksi uzraudzīs un monitoringu veiks divi profesionālo priekšmetu pedagogi un izglītības iestādes karjeras konsultants.

Projekta ieviešanas laiks: 2016.gada jūnijs – 2017. gada maijs.

Projekta finansējums: 36542.00  EUR

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: iveta.dirzininka@kuldiga.lv, tālr.20339704

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai

ES ERASMUS+ PROGRAMMA

Projekts “Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības  centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai.”.
Nr.2017-1-LV01-KA102-035393

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Partneri: Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich, Austrija, Globalijos Idejos, Lietuva; Institute for European Education Programs, Vācija.

Mērķis:
Nodrošināt iespēju Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra audzēkņiem  teorētiski un praktiski apgūt profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās tehnoloģijas un darba vidi un attīstīt prasmi atbildēt par savu profesionālo kompetenci, sasniegumiem un darbības rezultātiem.

2017./2018. mācību gadā tiks īstenotas 3. kursu audzēkņu mācību mobilitātes – daļēja kvalifikācijas prakse Austrijā, Lietuvā un Vācijā. No  2018. gada 1. aprīļa līdz 3. maijam  Austrijā pie “Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Osterreich” praksi veiks   3 galdnieku palīgi  un 1 mežstrādnieks. Šajā pašā laikā  ēdināšanas servisa audzēkņi praksi veiks Viļņas mācību centrā “Globalijos Idejos” un Berlīnes „ Institute for European Education Programs” .  Audzēkņu praksi uzraudzīs un monitoringu veiks profesionālo priekšmetu pedagogi un izglītības iestādes karjeras konsultants.

Projekta ieviešanas laiks: 2017.gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. maijs.

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.20339704

Šogad Pelču specialās internātpamatskolas-attīstības centra 3. kursu audzēkņi kvalifikācijas praksi veic ne tikai Latvijas uzņēmumos, bet arī Lietuvā, Austrijā un Vācijā.

Erasmus+ programmas projekta  “Profesionālo iemaņu attīstīšana Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra   profesionālo programmu audzēkņiem atbilstoši Eiropas Savienības darba tirgus prasībām” , Nr.2016-1-LV01-KA102-022531, ietvaros no 1. aprīļa līdz 3. maijam M.Firguts, I.Kukainis, M.Balijevs un E.Frijāre,  ēdināšanas servisa programmas audzēkņi,  strādāja Viļņas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, S.Būmanes un V.Zariņas prakses vieta bija Berlīnes uzņēmums “Cafe Schwartzsche Villa”, bet N.Dzintars, A.Balodis, A.Baraks un E.Bulis praksi veica Austrijā, Sirnitz viesnīcā “Amerika Holzer”. Kopā ar skolēniem prakses laikā  bija skolotājas M.Diebele, A.Gerasimoviča un B.Vētrāja. Pirmo dienu laikā jauniešiem tika ierādīti veicamie darbi, izstāstīti noteikumi par prasībām darbavietās, dzīvošanu, kā arī brīvā laika pavadīšanu. Prakses laikā jaunieši apguva gan teorētiskās zināšanas, gan  arī praktiskās iemaņas. Austrijas grupas dalībnieki devās ekskursijā uz Vīni, bet Lietuvas grupas dalībnieki devās ekskursijās uz Trakiem, Kauņu un Druskininkiem.

Projektā piedalīties bija iespējams tiem audzēkņiem, kuri uzrādīja labas sekmes mācībās, kā arī aktīvi piedalījās dažādās skolas aktivitātēs.

Jaunieši no prakses vietām atgriezās ar jaunām zināšanām un prasmēm, daudz plašāku redzesloku, ko novērtē gan Latvijas darba devēji, gan sadarbības partneri prakses vietās.

Šis mobilitātes projekts tika īstenots, pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstam.

Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā

ES ERASMUS+ PROGRAMMA

Projekts “Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā”
Nr. 2017-1-LV01-KA101-035313

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Mērķis:
Pedagogu  metodisko zināšanu un prasmju pilnveidošana un bagātināšana, kā arī svešvalodu, digitālo prasmju,  sociālo un starpkultūru kompetenču paaugstināšana un motivēšana piedalīties izglītības iestādes attīstībā, inovāciju ieviešanā un izglītības iestādes internacionalizācijā, pedagogu /iestādes kolektīva motivēšana dalībai  Erasmus+ stratēģisko partnerību  un e-Twinning projektos.

Projektā paredzētās aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas divas  pedagogu mobilitātes, kurās būs iespēja iepazīties ar jaunām pedagoģiskajām pieejām, kas attīsta skolēnu individuālo radošumu, uzlabo komunikatīvo un socializācijas procesu bērniem daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai individuāli vai grupā, izmantojot mūzikas, mākslas, sporta elementu un neformālo nodarbību metodes un  izteiksmes līdzekļus. Kursi „ Coaching a Powerful Tool”  notiks Portugālē, kursi “Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education”-  Nīderlandē.

Projekta realizācijas gaitā  tiek ņemts vērā Kuldīgas novada  plānošanas reģiona noteiktais  profils, kurā uzsvērta izglītības kvalitātes nodrošināšana novada skolās un pedagoģiskā personāla kapacitātes stiprināšana, tādējādi nodrošinot, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir sasaistīta ar nacionālajā līmenī definētajiem valsts attīstības virzieniem- kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.20339704

Laikā no 28.04.2018.-06.05.2018. Erasmus+ programmas projekta ” Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā ” (Nr.2017-1-LV01-KA101-035313) ietvaros Dace Ribaka – Gluškova apmeklēja kursus Portugālē, Porto pilsētā.

Kursu tēma bija “Communicative skills for European Teachers.” Šajos kursos piedalījās 13 dalībnieki no 7 valstīm – Matas, Zviedrijas, Latvijas, Slovēnijas, Austrijas, Polijas un Spānijas. Dalībnieki no katras valsts zīmēja un prezentēja par savu valsti,sevi un izglītības iestādi, kurā strādā. Kursu programma bija sastādīta ļoti pārdomāta, interesanta, saistoša un praktiski noderīga. Bija lekcijas, praktiskas aktivitātes, grupu darbs ar uzdevumiem, nodarbības brīvā dabā.  Apmainījāmies savu valsts, skolu pieredzēs. Komunikāciju prasmes mūsdienu jauniešiem ir aktuāla problēma, jo pārāk daudz ikdienā ir ienākusi moderno tehnoloģiju izmantošana. Jaunieši vairāk izmanto telefonus nekā komunicē savā starpā. Šī problēma ir aktuāla visā Eiropā. Tā bija brīnišķīga iespēja dalīties personīgajā pieredzē par dažādām neformālām mācīšanas metodēm, kompeteņču un starpdisciplināru pieeju mācību procesā. Bijām ekskursijā par Porto vecpilsētu un vēsturiski nozīmīgiem objektiem.  Erasmus + rīkotajos kursos biju pirmo reizi. Man šī bija ļoti vērtīga pieredze,metodisko zināšanu prasmju pilnveidošana,bagātināšana, svešvalodu zināšanu paaugstināšana un daudz pozitīvu emociju, un iespaidu.

Dace Ribaka-Gluškova

Laikā no 03.03.2018.-11.03.2018. Erasmus+ programmas projekta ” Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā ” (Nr.2017-1-LV01-KA101-035313) ietvaros Iveta Vēra apmeklēja kursus Nīderlandē, Assenas pilsētā.

Kursu tēma bija ” The power of non- formal or how to use non – formal methods of teaching in the formal education for fighting early school leaving. Creative methods of teaching and training by using music, art, ICT and outdoor activities.” . Šajos kursos piedalījās 19 dalībnieki no 11 valstīm – Horvātijas, Kipras, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Igaunijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas un Zviedrijas.

Dalībnieki no katras valsts bija sagatavojuši nelielu prezentāciju par savu valsti un izglītības iestādi, kurā strādā. Kursu programma bija sastādīta ļoti pārdomāta, interesanta, saistoša un praktiski noderīga. Bija lekcijas, praktiskas aktivitātes, nodarbības brīvā dabā, Assenas arodskolas, muzeja un bibliotēkas apmeklējumi kā arī brīnišķīga iespēja dalīties personīgajā pieredzē par dažādām neformālām mācīšanas metodēm, kompetenču un starpdisciplināru pieeju mācību procesā. Visas šīs aktivitātes vērstas uz to, lai motivētu skolēnus mācību procesam un novērstu priekšlaicīgu skolas pamešanu.

Iveta Vēra