6. decembrī vecāki pulcējās skolas kulinārijas kabinetā, lai piedalītos atbalsta pasākumā “Mācīties darot”. Vecāki kulinārijas skolotāju Daigas Vidmanes un Ineses Sausserdes – Čīmas vadībā gatavoja pupiņu salātus ar improvizācijas iespējām. Vecākiem bija nodrošināti tādi paši darba apstākļi, kādi ir kursantiem praktiskajās mācību stundās. Praktiskā darbošanās mijās ar ieskatu un informāciju par skolas aktualitātēm un darbību. Direktore Ināra Oļena izstāstīja par sadarbību ar Rīgas Krēslu fabriku. Direktores vietniece izglītības jomā Lāsma Millere un profesionālās pamatizglītības metodiskās komisijas vadītāja Evija Jakubovska prezentācijā “Mācīties darot” atspoguļoja profesionālās pamatizglītības darbību. Skolotājas stāstīja gan par skolas SMU, gan jauno profesionālo programmu “Mājkalpotājs”, gan kursantu praksēm un gaidāmajiem eksāmeniem. Audzēkņu vecāki devās arī uz kokapstrādes kabinetu un vēroja nodarbību kā strādā galdnieku palīgi. Vecākiem ļoti patika. Mājīgā atmosfērā noritēja viss pasākums. Vecāki degustēja pagatavotos salātiņus, cienājās ar kursantu ceptajām piparkūkām no pašu gatavotās mīklas. Īpaši patīkamu noskaņu radīja Uģa Mieža tēva pūšamā instrumenta melodijas. Audzēkņu vecāki teica atzinīgus vārdus par skolas darbu un dalījās ar novērojumiem par audzēkņu pozitīvajām pārmaiņām, uzsākot mācību gaitas 1. kursā. Prieks par labu sadarbību un labiem rezultātiem, tas dod spēku, iedvesmu un spārnus jauniem lidojumiem.