Janvāra pēdējā piektdienā skolā aicinājām skolēnu vecākus, lai iepazīstinātu ar skolā apgūstamajām profesijām.
Pavāra palīga profesiju prezentēja skolotājas Agita Gerasimoviča, Rita Jakobsone, Evija Jakubovska un 1.-3. kursa “Pavāra palīgs” kursanti, galdnieka palīga profesiju- skolotājs Ēriks Oficiers un 1. kursa “Galdnieka palīgs” kursants Ansis Petrelēvics, mežstrādnieku profesiju- skolotājs Juris Jurēvics un 1. kursa “Mežstrādnieks” kursants Romāns Ļitvinčuks.
Ciemiņiem bija iespēja noskatīties prezentācijas par mācību procesu, par darba vidē balstītām mācībām, par prakses iespējām, par ārpusstundu aktivitātēm. Pie pavāra palīgiem skolēnu vecāki iesaistījās cepumu cepšanā, bet kursanti iejutās skolotāju lomā. Galdnieka palīgi pārsteidza vecākus ar sagatavoto produkciju. Skolotājs Ēriks pastāstīja, kā kursanti nonāk pie tāda galarezultāta. Stundas paskrēja nemanot gan sarunās, gan vērojot un piedaloties. Visi bija vienisprātis ar mežstrādnieku arodskolotāja Jura teikto, ka katram skolēnam tiek dotas maksimālas iespējas apgūt arodu pēc savām spējām, galvenais – vēlme darboties.
Šajā dienā skolā bija arī iespējams iegādāties skolas mācību uzņēmumu produkciju  koka izstrādājumus, cepumus, kēksiņus, rokdarbus.