Pagājusi kārtējā piektdienas pēcpusdiena, kad vecāki bija aicināti uz kopīgu darbošanos, lai apgūtu jaunas prasmes un iemaņas.
Šoreiz vecākiem bija piedāvāta iespēja gleznot savam priekam. Vizuālās mākslas skolotāja Ineta Immere iedvesmoja vecākus, ierādīja guašas krāsas izmantošanas tehniku un sniedza vērtīgus padomus ainavu glezniecībā. Sākumā, baidoties kļūdīties, bet vēlāk jau ar drošākiem otas triepieniem, vecāki ar lielu aizrautību radīja savus mākslas darbus. Skolēnu vecākiem ļoti patika nodarbība un viņu ieteikums bija tikties reizi mēnesī vizuālās mākslas meistarklasē. Paldies vecākiem par aktīvu dalību un pozitīvu noskaņojumu!