15. februārī 1.- 4. klašu skolēnu vecāki bija aicināti apmeklēt vecāku pasākumu ”Mācību metožu daudzveidība mācību stundās”. Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Silvija Ozola demonstrējot prezentāciju, iepazīstināja ar metodēm, kuras izmanto sākumskolas mācību vielas apgūšanā un ārpus klases nodarbībās, uzsvaru liekot uz praktisku darbošanos. Metodiķe Santa Brasla iepazīstināja ar interaktīvā galda izmantošanas iespējas.
Vecāki tika aicināti pievērst uzmanību roku sīkās muskulatūras attīstībai un parādīti vingrinājumi, kurus skolēni var veikt mājas apstākļos.
Audzēkņu vecāki darbojās arī praktiski. Pasākuma laikā tapa sāls masa, pīnītes, papīra puķes. S. Ozola pastāstīja, kā visās šajās nodarbēs tiek attīstīta roku sīkā muskulatūra.
Paldies vecākiem par atsaucību un, lai izdodas pielietot iegūtās prasmes un zināšanas!