Ātri aizsteigusies nedēļa, kurā centāmies vēl vairāk piedomāt pie veselīga dzīves veida.
Kopīgas rīta rosmes skolas stadionā, pastaigas, nūjošana, vingrošana kopā ar fitnesa treneri J. Miezīti, dienas bez saldumiem un kaitīgiem ieradumiem, pārrunas par dienas režīma un veselīga dzīves veida nozīmi- šīs un vēl citas aktivitātes, lika mums visiem sasparoties un arī izjust, ka dzīvot veselīgi ir labi un interesanti.
Nedēļas beigās jau izrādījās, ka kopīgās rīta rosmēs skolas stadionā, pieveikt piecus stadiona apļus ir tīrais nieks.