No 2022.gada 17.līdz 23.oktobrim Erasmus + projekta “Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogu profesionālās kapacitātes paaugstināšana”., Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000005317. ietvaros skolas darba grupa – direktore Ināra Oļena, direktores vietnieces Zane Kūlaine, Lāsma Millere,  pirmsskolas izglītības skolotāja Eva Tauriņa, sporta skolotāja Agita Nelsone, viesojās Spānijas pilsētā Seviljā. Vizītes mērķis – iepazīt Spānijas izglītības sistēmu, vērot pedagoģisko procesu izglītības iestādēs. 

Spānijā pirms 20 gadiem tika uzsākta izglītības reforma. Šobrīd var apgalvot, ka tā ir veiksmīgi realizēta. Mums bija iespēja apmeklēt dažādas izglītības iestādes, vērot mācību stundas, rehabilitācijas nodarbības, tikties ar izglītības iestāžu pedagogiem un vadītājiem.  Sakārtota izglītības sistēma, kurā kā stipro pusi var minēt kvalitatīvu metodisko darbu – metodiskie centri izstrādā mācību līdzekļus gan skolēniem gan skolotājiem. Bija patīkami vērot, kā skolotāji izmanto gan interaktīvos materiālus, gan mācību grāmatas, darba burtnīcas un citus metodiskos materiālus mācību vielas apguvei.

Valstī ir trīs tipu skolas – valsts, privātās un reliģiskās.

Izglītības sistēma ir sadalīta četros posmos:

Pirmsskolas izglītība  (1.posms 4 mēneši – 3gadi; 2.posms 4 līdz 6 gadi) – neobligāti;

Pamatizglītība ( 6 klases, 7 -12 gadi) – obligāti;

Obligātā vidējā izglītība (4 klases 13 – 16 gadi) – obligāti;

Vidējā izglītība (bakalaura grāds) – neobligāti.

 Katrā tipa skolā ir savas prasības skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanai.

Vispirms iepazināmies ar Valodu skolu. Valodu skola Carlos V ir Servantesa institūta skola, kurā tiek piedāvāti spāņu valodas kursi Spānijā – Seviļā, Malagā un Madridē dažāda vecuma cilvēkiem. Skolai ir plašs visu līmeņu kursu un programmu klāsts, kas aptver visas vajadzības. Skola aktīvi iesaistās Erasmus + programmu realizācijā. Šajā gadā skolā mācās 1500 studenti. Pēc spāņu valodas apguves studenti iekļaujas darba tirgū vai turpina mācības Spānijas izglītības iestādēs.

Bilingvālais bērnudārzs Quinta Avenida ir pirmā līmeņa bērnudārzs, kuru apmeklē mazuļi no 4 mēnešiem līdz 3 gadiem. Bērnudārzā galvenais uzdevums ir izglītojošas darbības, lai veicinātu bērnu fizisko, emocionālo, sociālo un intelektuālo attīstību. Apmācība notiek ciešā sadarbībā  ar vecākiem. Bērnudārzs ir kā atbalsta, metodiskais centrs vecākiem. Bērnudārzs atkarībā no vecāku pieprasījuma organizē aktivitātes, piemēram, peldēšanu, angļu valodas nodarbības vai dejas. Bērniem tiek rīkotas ballītes – tradicionālās ir Ziemassvētki un gada noslēguma pasākums. Bet, ja vecāki lūdz, tad tiek organizēti arī citi pasākumi, piemēram, dzimšanas dienas ballītes vai ekskursijas. Visiem skolotājiem ir vienotas formas. Bērnudārza direktoram un skolotājiem bija liela interese par to, kā mēs strādājam. Skolas direktore pastāstīja par agrīnās intervences centra darbību. Par ikdienas mazajām uzvarām un lielajiem izaicinājumiem.  Pēc skolas prezentācijas direktors uzsvēra, ka mūsu skola ir ļoti progresīva un inovatīva.  

Starptautiskā Seviļas skola Sanfrancisko de Paula.

Privātā  skola ar vairāk nekā 130 gadu vēsturi , kurā mācās 1200 skolēni no daudzām pasaules valstīm. Skolā mācību valodas ir angļu un spāņu.  Vestibilā ir karogi, kas norāda no kurām valstīm ir skolēni/ studenti.

Pamatojoties uz zinātnisko pētījumu datiem skolā uzsvars tiek likts uz skolēnu spēju pielāgoties jaunai videi un rīkiem. Skola akcentē to, ka jaunu zināšanu apguvē būtiska loma ir zinātkārei un emocijām. Mērķis – apmācīt starptautiski domājošus cilvēkus.

Klasēs mācību stundās ir gan skolotājs, gan asistents. Ir izstrādāti digitāli mācību materiāli un skolotāju grāmatas, kurās ir atzīmēts, kādus materiālus var izmantot tēmas apguvei. Mācību stundas ilgums 60 minūtes. Mēs vērojām integrēto matemātikas un spāņu valodas stundu, sporta stundu un mūzikas stundu.  

Skolotāju atlase darbam šajā skolā ir īpaša. Uzsvars tiek likts uz skolas vērtībām un skolas kopējo garu. Skola piedāvā skolēniem izglītību pasaules labāko skolu līmenī.

Izglītības centrs Vedruna. Katoļu skola, kura realizē visas izglītības pakāpes no pirmsskolas līdz bakalaura programmām (1.līmeņa augstākā izglītība).

Skolas mērķis ir veidot skolu par iekļaujošu telpu. Viena no vērtībām –  uzņemties vadošo lomu kā sociālo pārmaiņu aģentam , attiecinot šīs vērtības uz sociālajiem kontekstiem, kuros tās veidos daļu tuvākajā nākotnē, tādējādi veicinot taisnīgākas sabiedrības veidošanu.

Centrā ir divas integrācijas atbalsta klases un trīs īpašas izglītības klases skolēniem ar  autiskā spektra traucējumiem. Lai realizētu šīs programmas centrā izveidota komanda, kurā ir psihologi, pedagogi un speciālās izglītības skolotāji. 

 Jauniešiem tiek piedāvātas 12 profesionālās programmas. Skolā strādā karjeras konsultants, tiek veiktas intervijas, lai izvēlētos pēc iespējas piemērotāko profesiju.  Ja skolēns uzrāda augstus mācību sasniegumus, tad dodas uz augstāko mācību iestādi. Skolai ir sadarbības partneri, kuri labprāt nodrošina kvalifikācijas prakses, jo skolēniem ir labas zināšanas. Skolā vērojām ekonomikas stundu, kurā izmantoja projektu metodi– tiek uzstādīts uzdevums un studentiem noteiktā laikā ir jāatrisina uzdevums. Uzdevums tiek fiksēts uz baltām tāfelēm ar marķieri. Uz tāfeles tiek uzrakstīts uzdevums un skolotājs parāda savu atrisināto uzdevumu.

Šajā stundā varējām redzēt, cik ļoti skolēniem patīk mācīties un skolotājam patīk mācīt.

Fundacion Auxilia Sevilla – speciālā skola, kurā mācās skolēni gan ar garīgās attīstības traucējumiem, gan ar fiziskās attīstības traucējumiem. Katram bērnam ir izstrādāta individuālā programma, kas viņam jāapgūst. Ir piemeklētas IT programmās, lai skolēns spētu sazināties un izteikt savas vēlmes apkārtējiem. Šajā skolā liels uzsvars likts uz pašaprūpes iemaņu apgūšanu.

Ir iespējams apgūt arodu programmu viszemāko līmeni. Tiek piedāvātas divu un četru gadu programmas,  bet netiek izsniegts izglītības dokuments. Šo programmu mērķis ir uzlabot cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti.

Sabiedriskās vietās ļoti toleranta attieksme pret invalīdiem. Šādiem cilvēkiem ir pavadoņi, kuri skaidro, mierina, māca apgūt iepirkšanos veikalā, braukt ar sabiedrisko transportu – autobusu un metro. Ir atrasti veidi, kā šādiem cilvēkiem mazināt spriedzi sabiedriskās vietās – viens jaunietis monotoni pie sevis kaut ko skaitīja, savukārt cits jaunietis sabiedriskā transportā skaitīja pieturas un apkārtējie par to neuzjautrinājās un neizsmēja.

Pēcpusdienās izbaudījām Seviljas arhitektūru un  kultūru. Apbrīnojām Seviljas katedrāles greznību un varenību. Seviljas katedrāle ir lielākā gotiskā katedrāle un trešā lielākā baznīca pasaulē. Tās altāris darināts no zelta uz tas ir dārgākais pasaulē. Pievarējām arī 33 stāvus un no 104 m augstā baznīcas zvanu torņa vērojām pilsētas krāšņumu. Ļoti iespaidīga bija ekskursija karaliskajā pilī Seviļas Alkazars. Pils ir izcils Mudejar stila paraugs Ibērijas pussalā , kurā apvienoti romānikas , gotikas un renesanses strukturālie elementi. Alkazara augšējos stāvus joprojām aizņem karaliskā ģimene, kad viņi apmeklē Sevilju.

Spānijas mūzikas un dejas simbols ir flamenko, tāpēc vienu vakaru veltījām tam, lai apmeklētu flamenko izrādi.

Kopā ar skolēnu grupu no Polijas apmeklējām vienu no vecākajām, nepārtraukti apdzīvotajām pilsētām Rietumeiropā Kadisu. Kristofers Kolumbs no Kadisas ostas devās savā trešajā un ceturtajā ceļojumā.

Ieguvums – esam ieguvuši jaunus sadarbības partnerus un ļoti ceram, ka mūsu skolēniem būs iespēja daļu no kvalifikācijas prakses realizēt Seviljas kafejnīcā, kurā strādā cilvēki ar īpašām vajadzībām.

L.Millere

Direktores vietniece izglītības jomā