28.februārī mūsu skolas pārstāvji devās uz semināru Latvijas attīstības centriem, kuru organizēja Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs. Kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Izglītības Satura centra pārstāvjiem tika diskutēts un mēģināts rast atbildes par aktuālajiem jautājumiem, analizētas attīstības centru stiprās un vājās puses, kā arī tika izvirzīti turpmāk veicamie uzdevumi. Attīstības centri dalījās labajos prakses piemēros un smēlās jaunas idejas ikdienas darbam.

Paldies Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram par uzņemšanu, brīnišķīgi noorganizēto semināru un gardo kūku, ko bija iespēja baudīt noslēgumā.