Decembrī psiholoģe aicināja aprūpētājas un nakts auklītes uz sarunu par problēmām, kuras saistītas ar pubertāti. Kā jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem mācīt būt patstāvīgiem, cik svarīgi ir veicināt pašaprūpes prasmes. Par šādiem un līdzīgiem jautājumiem runāja un diskutēja lekcijā. Klausītāji atzina – ļoti vērtīga tikšanās!
Aprīlī skolotāji piedalījās Zanes Kronbergas vadītajā nodarbībā, kurā runāja par audzēkņu ar garīgās attīstības traucējumiem pašaprūpes prasmju mācīšanas soļiem, par to, kā mācīt bērniem drošu, sociālu pieņemamu uzvedību. Skolotāji par ļoti vērtīgu atzina spēli – publisks vai privāts.
Mācību gada laikā psiholoģe konsultēja gan vecākus, gan skolotājus, palīdzot izprast bērnu īpašās vajadzības un veicināt bērnu attīstību, par iespējām problēmsituāciju risināšanā. Šo iespēju mūsu skolā izmantoja arī vecāki no Ventspils, Talsu un Liepājas novadiem
Speciāliste uzteica skolotāju, skolas darbinieku, vecāku interesi, lai kopīgi mazinātu bērnu saskarsmes un uzvedības grūtības. Sadarbība ar psiholoģi Zani Kronbergu turpināsies.