15.aprīlī Autisma centra klīniskā psiholoģe Zane Kronberga aicināja visus interesentus, bet, jo īpaši skolotājus, kuri māca programmā 21015911 uz meistarklasi “Apmācība bez kļūdīšanās”. Šajā tikšanās reizē Z. Kronberga iepazīstināja ar apmācību, kura palīdz bērnam ne tikai ātri un efektīvi apgūt jaunas prasmes, bet arī mācību procesu padara pozitīvāku un mazina nevēlamo uzvedību, kas saistīta ar bērna nevēlēšanos pildīt viņam grūtu uzdevumu. Apmācības pamatā ir priekšā teikšanas metode. Dalībnieki savstarpēji praktiski izspēlēja šo metodi, cenšoties iejusties arī bērna lomā. Tas nebija viegli, bet interesanti un noderīgi gan. Skolotāji, kā vienmēr tā arī šajā tikšanās reizē, bija atvērti metodēm, kuru pamatā ir pozitīvas attiecības.