Tāpat kā iepriekšējos mācību gadus arī šajā mācību gadā skolā katru mēnesi bērnus, vecākus un skolotājus konsultēs Latvijas Autisma centra psiholoģe Zane Kronberga. Septembra sākumā Z. Kronberga vadīja meistarklasi “Kā spēlēties ar bērnu”. Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem un bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem būtiski attīstīt prasmes, komunikācijas veidu, lai bērns spētu sadarboties, iejusties klasē, spētu lūgt palīdzību un pavēstīt savas vajadzības. Psiholoģe stāstīja un rādīja, kā komunikācijā izmantot rotaļlietas. Tikšanās reizē speciāliste ar skolotājām pārrunāja arī konkrētas situācijas un skolotājas dalījās pieredzē ar jau pielietotām metodēm.