“Kā senā pastkartē”, katrs klašu kolektīvs 20. decembra agrā pēcpusdienā skolas zālē uzbūra Ziemassvētku noskaņu.
Skanēja dziesmas, vijās dejas soļi, tika izspēlētas ludziņas, deklamēta dzeja, rādīts ēnu teātris- viss no sirds un ar mīlestību, laikā, kas piepildīts ar bezgalīgu labestību un prieku.
Sirsnīgs paldies skolotājiem un vecākiem, kuri atbalstīja un palīdzēja radīt svētku sajūtas.
Foto no pasākuma – mūsu Facebook lapā