Pieņemot laika apstākļu spēles noteikumus uz Zinības dienas svinīgo pasākumu pulcējāmies skolas aktu zālē, nevis kā iepriekš bija paredzēts – jaunajā skolas rotaļlaukumā. Skolas zālē sajutāmies liela un draudzīga skolas saime, kuru skolas direktore Ināra Oļena, sākot ar šo mācību gadu uzrunāja kā Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra kolektīvu.

Skolas direktores uzrunai un sveicieniem sekoja arī Kuldīgas novada domes Izglītības nodaļas speciālistes Lilita Mačtamas un  Pelču pagasta pārvaldes vadītājas Kristiānas Rubenes un kultūras un sporta pasākumu organizatores Baibas Langes apsveikumi un laba vēlējumi.

Zinības dienas uzmanības centrā, kā jau katru gadu, bija mazie pirmklasnieki, kuriem no šīs dienas sākusies lielā skolas dzīve. Šajā mācību gadā priecājamies par 6 pirmklasniekiem.

Pēc kopīgi nodziedātas skolas himnas, skolēni ar internāta audzinātājām devās uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā.

Piekrītot L. Mačtamas akcentētajam faktam, ka šogad pirmais septembris ir otrajā septembrī, kas skan neparasti, bet ir tik pašsaprotami, uzdrošināmies cerēt, ka jaunais mācību gads būs  neparasts ar jaunām iespējām un izaicinājumiem, bet arī tikpat ierasts un labs vai pat vēl labāks kā iepriekšējie mācību gadi.