MĀCĪBU MOBILITĀTE SKOLU PEDAGOĢISKAJAM PERSONĀLAM. Projekts:  2022-1-LV01-KA121-SCH-000062971  

Projekts: Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana.
Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000062971   

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra

Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada 1. jūnijs – 2023. gada 31. augusts

Cita saistītā informācija:
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Viduskurzemes pamatskolas -attīstības centra projekta mērķis ir pedagoģiskā personālā profesionālās un personīgās kapacitātes paaugstināšana, papildinot zināšanas mācību procesa diferenciācijā, individualizācijā un atbalsta materiālu sagatavošanā. Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības stratēģija paredz, ka novadā pieejamā izglītība ir kvalitatīva un konkurētspējīga, tādēļ ir plānots nodrošināt efektīvas profesionālās pilnveides un motivācijas programmas pedagoģiskajām personālam. Projektā piedalīsies pieci  pedagogi – speciālās izglītības skolotāji Sanita Hofmane, Sanita Žagata, Kristiāna Danenberga, Ināra Oļena un Māris Birzulis. Projektā iesaistītie pedagogi papildinās savas zināšanas mūsdienīgu mācību metožu pielietošanā, profesionālās meistarības pilnveidošanā, iepazīsies ar dažādu metodiku izmantošanu mācību un audzināšanas procesā, novitātēm sadarbībā ar vecākiem. Projekta dalībnieku zināšanas par aktualitātēm mūsdienīgu pedagoģisko tehnoloģiju ieviešanu Eiropas kontekstā sekmēs izglītības iestādes internacionalizāciju, sekmēs kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrādi un izglītības kvalitātes paaugstināšanu izglītības iestādē. 


NOLIKUMS


2023. gada 10. aprīlī Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotājas Sanita Žagata un Kristiāna Danenberga devās uz Barselonu Erasmus+ mācību mobilitātē skolu pedagoģiskajam personālam ( projekts Nr.  2022-1-LV01-KA121-SCH-000062971 ), kur kursos “We Are All Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom” apgūst jaunas mācību metodes, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības un kā risināt problēmas, izmantojot efektīvas klases pārvaldības stratēģijas.

Savukārt mūzikas skolotāja Sanita Hofmane ir devusies uz Florenci, uz kursiem “The Child first: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education”, kuros attīsta kritiskās un radošās domāšanas prasmes, iedvesmojoties no alternatīvajām izglītības metodēm. Daļa mācību kursa ir  veltīta Bruno Munari metodei “Spēles ar mākslu”, kā arī pozitīvās izglītības un pozitīvās psiholoģijas apskatam.

Skolotāju mērķis ir  apgūt labākās metodes pozitīvas klases veidošanai, kurā visi skolēni apzinās savas spējas, pilda savas lomas un kopā veido pozitīvu mācību vidi.