Sport without barriers

2019

Sport without barriers

Projekts “Sport without barriers”( Sports bez barjerām)

Projekts Nr. 612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP

Projekta finansētājs: Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Partneri: Koordinators – Powiatowy Zespol Obslugi Szkol i Placowek Oswiatowych (Polija), Alytus Dzukija basic school (Lietuva), Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osob O Specjalnych (Polija), Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs (Latvija)

Mērķis:
Projekta mērķis ir  sociālās atstumtības mazināšana personām ar ierobežotām iespējām, radot apstākļus  sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • vides pieejamības analīze sporta objektiem,
  • informācijas pieejamības analīze ( t.sk. redzes invalīdiem),
  • pedagogu/pasniedzēju kvalifikācijas analīze,
  • izpēte par vietējās sabiedrības gatavību pilnvērtīgi piedalīties apmācībās un personu ar invaliditāti  sporta iniciatīvās  partneru valstīs.

Projekta laikā notiks četras sanāksmes, kas tiks apvienotas ar tematiskajiem semināriem un konference, kuras laikā tiks veikta projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu analīze.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. janvāris – 2021. gada 30. novembris

Projekta finansējums: 59 300,00 eur

Projekta vadītāja: Iveta Diržininka

Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

 

 

VIESOŠANĀS POLIJĀ

No 2020. gada 16. janvāra līdz 17. janvārim Viduskurzemes pamatskola-attīstības centra  sporta skolotājs Didzis Skuška un skolotāja Iveta Diržininka viesojās Polijas pilsētā Gižicko, lai tiktos ar kolēģiem no Polijas un Lietuvas un aizsāktu Erasmus+ Sports programmas projektu “Sport without barriers”( Sports bez barjerām). Sanāksmē piedalījās projekta koordinatori – Gižicko Izglītības pārvaldes darbinieki, kā arī skolotāji no biedrības “B4 “CHANCE”(Polija) un Alytus pamatskolas ( Lietuva). Projekta mērķis ir vides pieejamības analīze cilvēkiem ar ierobežotām iespējām katrā projektā iesaistītās organizācijas pilsētā: Gižicko, Alytus un Kuldīgā. Katra projektā iesaistītā organizācija bija sagatavojusi prezentāciju par sporta celtnēm savā pilsētā un novadā. Projekta darba grupa apmeklēja gan Gižicko pilsētiņas ledus halli un baseinu, gan burāšanas sporta bāzi. Iepazināmies ar pedagogiem no Agrobiznesa tehniskās skolas un speciālās skolas. Jāatzīmē, ka visās mācību iestādēs ir padomāts par to, lai cilvēki ratiņkrēslos bez problēmām varētu piedalīties sev piemērotās sporta sacensībās gan kā dalībnieki, gan kā skatītāji. Padomāts ir arī par cilvēkiem ar redzes problēmām –   redzējām norādes Braila rakstā uz durvju rokturiem burāšanas sporta bāzē.  Radās ļoti pozitīvs iespaids  par pašvaldības veikumu sociālās integrācijas jomā, jo ir padomāts par katru sabiedrības locekli ar ierobežotām iespējām. Nākošā tikšanās paredzēta 2020. gada maijā Lietuvā, uz kurieni dosimies ar iesāktu “mājas darbu” – pārskatu par vides pieejamību  Kuldīgas novada sporta celtnēs.

Erasmus+ Sports programmas projekta “Sports bez barjerām” mobilitāte Lietuvā

Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogi Didzis Skuška un Iveta Diržininka, kā arī fizioterapeite Jeļena Miezīte un peldēšanas skolotāja Dzintra Freimane no 28.-29.jūnijam piedalījās Erasmus+ Sports projekta “Sports bez barjerām” otrajā   sanāksmē Lietuvas pilsētā Alīta. Projekta partnerus no Latvijas un Polijas uzņēma un mobilitāti organizēja Alītas Dzūkijas pamatskolas administrācija. Projekta mērķis ir apzināt vides pieejamību un iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodarboties ar sportu. Šoreiz iepazināmies ar Alītas sporta kompleksiem – Sporta un rekreācijas centru, futbola  stadionu, vairāku izglītības iestāžu  sporta laukumiem un peldbaseinu Sv.Benedikta vidusskolā, sporta muzeju A.Ramanauska-Vanaga ģimnāzijā, veloceliņu un sporta taku 33 km garumā. Viesojāmies veselības un sporta klubā “Alytupis”, kurš apvieno vairāk kā 40 cilvēku  ar īpašām vajadzībām un ļoti aktīvu darbību dažādos sporta veidos. Jāpiemin, ka Alīta 2012. un 2016. gada saņēmusi Lietuvas sportiskākās pilsētas nosaukumu. Ne velti šajā pilsētā šobrīd ir 13 sporta zāles, 30 sporta klubi, 12 veselības klubi, 4 profesionālie sporta klubi, 50 m peldbaseins un viens no labākajiem futbola stadioniem Lietuvā.

Erasmu+ Sports programmas  mērķis ir sekmēt sporta lomas palielināšanos ikdienas dzīvē, veicināt sociālo iekļaušanu un  vienlīdzīgas iespējas sportā. Mobilitāte Lietuvā bija laba iespēja iepazīties ar sporta infrastruktūru un materiāli tehnisko aprīkojumu un metodisko nodrošinājumu, bija interesanti salīdzināt, kā ir citās valstīs, kurp tiekties un attīstīties. Atgriezāmies ar  pozitīvām emocijām, enerģijas lādiņu un  iedvesmu jaunu ideju izmantošanai savā profesionālajā darbībā.

Projekts ir tapis sadarbībā ar Erasmus+Sports  programmas finansiālu atbalstu.