Māksla pieder visiem

2020

Māksla pieder visiem

Projekts “Māksla pieder visiem”
Nr.  2020-2-LV02-KA105-003277

Projekta finansētājs: Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. augusts – 2021. gada 31. maijs

Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Projekta “Māksla pieder visiem” mērķis ir veicināt jauniešu   ar speciālām vajadzībām  starpkultūru pieredzi, līdzdalību viņiem svarīgu tēmu un ideju īstenošanā ar dažādu māksliniecisku izteiksmes līdzekļu palīdzību, attīstīt jauniešos dažādas kompetences un nostiprināt tādas vērtības kā demokrātija, draudzība un citas, izmantojot neformālās izglītības metodes. Projektā piedalās jaunieši no Viduskurzemes pamatskolas- attīstības centra un Haapsalu Viigi skolas. Projektā paredzēta iepriekšējās plānošanas vizīte un jauniešu apmaiņa-  mobilitāte Latvijā.

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo